Prodej Majetku
A.K. PŠEJOVÁ

Nemovitý majetek

KSHK 45 INS 5132/2018

Prodej id. ½ rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v obci Přibyslav, ulice Husova č.p. 303 – pozemek p.č. st. 263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 333 m2, pozemek parcela č. 19, zahrada o výměře 398 m2, pozemek parcela č. 165/15, zahrada o výměře 37 m2, zapsané na LV č. 174 pro kú. Přibyslav, okres Havlíčkův Brod.

KSHK 45 INS 5132/2018 – dlužník  Martin Líbal

KSOS 39 INS 19607/2018

Prodej zámečku  v Loděnicích – budova č.p. 105 zapsaná na LV č. 500 pro obec Holasovice, k.ú. Loděnice, okres Opava

KSOS 39 INS 19607/2018 – dlužník Libor Heinz

Prodej majetku v dražbě, dražebník Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., dražba dne 17.1.2020

KSLB 86 INS 2320/2018

Prodej id. ½ domu ve Valteřicích, č.p. 5 – pozemek p.č. 186, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 299 m2, pozemek p.č. 185, ostatní plocha o výměře 783 m2 a pozemek p.č. 187, zahrada o výměře 501 m2, vše zapsané na LV č. 23 pro obec Žandov, k.ú. Valteřice u Žandova, okres Česká lípa

KSLB 86 INS 2320/2018 – dlužnice Radka Mihoková

Prodej majetku v dražbě, dražebník PROKONZULTA, a.s., dražba dne 19.12.2019

Prodej pozemků v Čáslavi

Prodej pozemků v Čáslavi –  Pozemek p.č. St. 3135, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650; Pozemek p.č. St. 3156, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650. Zapsáno kú  pro Středočeský kraj, kp Kutná Hora, na LV 2644 pro obec a k.ú. Čáslav

KSPH 62 INS 11494/2019

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích –  Pozemek p.č. St. 226, zastavěná plocha a nádvoří,  Pozemek p.č. 1506/1, ostatní plocha. Vedeno kú pro Jihomoravský kraj, kp Znojmo na LV 621 pro obec a k.ú. Vémyslice; podíl 1/4

KSPH 62 INS 11494/2019 – Josef  Alena Svobodovi

Prodej pohledávek

INOVAČNÍ, a.s.,

Soubor pohledávek vůči společnosti INOVAČNÍ, a.s., IČ: 28575431, Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava, Moravská Ostrava  v celkové výši 1.240.687,20 Kč.

KSOS 33 INS 12929/2017

Insolvenční řízení  vedené na majetek dlužníka Družstva ENVICRACK, 1. máje 24/120, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 44848943 –  

KSOS 33 INS 12929/2017

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802