Přeskočit na obsah

Prodej nemovitého a movitého majetku

Nemovitý majetek

KSPH 62 INS 19852/2020

Garáž v Kostelci nad Labem pozemek Parcela č. 1526/3 ostatní plocha, zapsaný na LV
č. 2011 pro obec a k.ú. Kostelec nad Labem s dokončenou, dosud nezkolaudovanou garáží.

 

KSPH 62 INS 19852/2020dlužník Vlastimil Sochor

Prodej movitého majetku

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802