Přeskočit na obsah

Prodej nemovitého a movitého majetku

Nemovitý majetek

KSPH 62 INS 19852/2020

Garáž v Kostelci nad Labem pozemek Parcela č. 1526/3 ostatní plocha, zapsaný na LV
č. 2011 pro obec a k.ú. Kostelec nad Labem s dokončenou, dosud nezkolaudovanou garáží.

KSPH 62 INS 19852/2020dlužník Vlastimil Sochor

Prodej pohledávek

Nabízím k odkoupení  za nejvyšší nabídnutou cenu pohledávky zapsané do majetkové podstaty  v insolvenčním řízení č.j.  KSPA 44 INS 2725/2018, dlužnice Jana Jindrová, r.č. 685902/1477, Husova 190, 537 01 Chrudim III 

Vykonatelná pohledávka ve výši
652 569,64 Kč

Vykonatelná pohledávka ve výši 652.569,64 Kč s příslušenstvím:

  • směnečná odměna 2 484 Kč
  • úrok z prodlení 392 782,22 Kč
  • náklady oprávněného 14 399 Kč

přiznaná rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 16.12.2014, č.j. 55 Cm 83/2014-46, v právní moci dne 3.2.2015.

Pohledávka je v rámci exekuce splácena v splátkách ve výši cca 2.000 Kč měsíčně. Výše pohledávky a příslušenství je vyčíslena k 2.11.2022. Exekuce je vedena soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou č.j. 203 EX 02197/17. Podmínkou prodeje je vstup nového věřitele do exekučního řízení. Dlužnice: Ludmila Najmanová, nar. 19.9.1964, 539 73 Hlinsko, Skuteč 779.

Vykonatelná pohledávka ve výši
52 141 Kč

Vykonatelná pohledávka ve výši 52 141 Kč, dle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20.10.2022: č.j. KSPH 72 INS 5864/2021-P3-5.

Pohledávka je uspokojována v rámci insolvenčního řízení dlužníka:
Jaromír Jindra, nar. 1.4.1968, 252 44 Psáry, Pražská 137.

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802