Přeskočit na obsah

Prodej nemovitého a movitého majetku

Nemovitý majetek

KSPH 62 INS 19852/2020

Garáž v Kostelci nad Labem pozemek Parcela č. 1526/3 ostatní plocha, zapsaný na LV
č. 2011 pro obec a k.ú. Kostelec nad Labem s dokončenou, dosud nezkolaudovanou garáží.

KSPH 62 INS 19852/2020dlužník Vlastimil Sochor

Prodej pohledávek

Vykonatelná pohledávka ve výši
52 141 Kč

Vykonatelná pohledávka ve výši 52 141 Kč, dle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20.10.2022: č.j. KSPH 72 INS 5864/2021-P3-5.

Pohledávka je uspokojována v rámci insolvenčního řízení dlužníka:
Jaromír Jindra, nar. 1.4.1968, 252 44 Psáry, Pražská 137.

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802