Prodej Majetku
A.K. PŠEJOVÁ

Nemovitý majetek

KSOS 39 INS 5509/2020

Prodej id. 1/8 domu ve Starém Městě u Bruntálu č.p. 197 – pozemek parcela č. st. 202, součástí je stavba rodinného domu č.p. 197 a pozemek st. parcela č. 464, součástí je stavba bez č.p., vše zapsané na LV č. 12 pro obec Staré Město, katastrální území Staré Město u Bruntálu

KSOS 39 INS 5509/2020 – dlužník Lukáš Unverdorben

KSOS 39 INS 19607/2018

Prodej zámečku  v Loděnicích – budova č.p. 105 zapsaná na LV č. 500 pro obec Holasovice, k.ú. Loděnice, okres Opava

KSOS 39 INS 19607/2018 – dlužník Libor Heinz

Prodej majetku v dražbě, dražebník Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., dražba dne 17.1.2020

Prodej pozemků v Čáslavi

Prodej pozemků v Čáslavi –  Pozemek p.č. St. 3135, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650; Pozemek p.č. St. 3156, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650. Zapsáno kú  pro Středočeský kraj, kp Kutná Hora, na LV 2644 pro obec a k.ú. Čáslav

KSPH 62 INS 11494/2019

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích –  Pozemek p.č. St. 226, zastavěná plocha a nádvoří,  Pozemek p.č. 1506/1, ostatní plocha. Vedeno kú pro Jihomoravský kraj, kp Znojmo na LV 621 pro obec a k.ú. Vémyslice; podíl 1/4

KSPH 62 INS 11494/2019 – Josef  Alena Svobodovi

Prodej pohledávek

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802