Prodej Majetku
A.K. PŠEJOVÁ

Nemovitý majetek

KSOS 39 INS 5509/2020

Prodej id. 1/8 domu ve Starém Městě u Bruntálu č.p. 197 – pozemek parcela č. st. 202, součástí je stavba rodinného domu č.p. 197 a pozemek st. parcela č. 464, součástí je stavba bez č.p., vše zapsané na LV č. 12 pro obec Staré Město, katastrální území Staré Město u Bruntálu

KSOS 39 INS 5509/2020 – dlužník Lukáš Unverdorben

KSOS 39 INS 19607/2018

Prodej kulturní památky – zámečku Kocharowsky v Loděnicích – budova č.p. 105 zapsaná na LV č. 500 pro obec Holasovice, k.ú. Loděnice, okres Opava.

Prodej majetku v dražbě. Elektronická dražba se koná dne 28.5.2021 v 09:00 hod. prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz. Vyvolávací cena 2.500.000,- Kč.

KSOS 39 INS 19607/2018 – dlužník Libor Heinz

KSPH 62 INS 11494/2019

Prodej pozemků v Čáslavi –  Pozemek p.č. St. 3135, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650; Pozemek p.č. St. 3156, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650. Zapsáno k.ú.  pro Středočeský kraj, kp Kutná Hora, na LV 2644 pro obec a k.ú. Čáslav

KSPH 62 INS 11494/2019 – Josef  Alena Svobodovi

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích –  Pozemek p.č. St. 226, zastavěná plocha a nádvoří,  Pozemek p.č. 1506/1, ostatní plocha. Vedeno kú pro Jihomoravský kraj, kp Znojmo na LV 621 pro obec a k.ú. Vémyslice; podíl 1/4

 

KSBR 32 INS 29941/2015

Prodej id. 2/12 pozemku ve Velkých Pavlovicích – pozemek  parcela č. 8242, orná půda o výměře 2998 m2, zapsaného na LV č. 2045 pro obec a k.ú. Velké Pavlovice

KSBR 32 INS 29941/2015 – dlužnice Andrea Veverková

KSBR 32 INS 29941/2015

Prodej id. ¼ domu s pozemky v Morkovicích – Slížanech – Id. 1/4 pozemku parcela č. 172/6, ostatní plocha, pozemku p.č. 174/1, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba, bydlení,  č.p. 114, stavba stojí na pozemku p.č. 174/1, pozemku p.č. 175/1, zahrada a pozemku p.č. 175/3, zahrada,  vše zapsané  u KÚ pro  Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 2273  pro obec Morkovice – Slížany  a k.ú. Morkovice

KSBR 32 INS 29941/2015 – dlužnice Andrea Veverková

KSBR 26 INS 19246/2019

Prodej rodinného domu s pozemky v Tvarožné – pozemek p.č. 252, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Tvarožná, č.p. 93, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: 252 vše zapsáno na LV 940 pro obec a k.ú. Tvarožná; pozemek p.č. 253, zahrada, vše zapsáno na LV 940 pro obec a k.ú. Tvarožná  .

KSBR 26 INS 19246/2019 – dlužníci Josef a Vlasta Rafajovi

Prodej movitého majetku

KSOS 39 INS 19607/2018

Prodej osobních vozidel :

Fiat 850  Cupé, rok výroby 1967, registrační značka OPD 91-76,

Renault Avantime 3.0i V6 Privilége, rok výroby  2002, motor zážehový + LPG, výkon 152kW, registrační značka 8T2 9319,

JAGUAR S – type 4.0L V8,  rok výroby 2000, motor zážehový, výkon 203 kW, registrační značka 2T5 8632,

Mercedes – Benz Vaneo 1.7 CDI, rok výroby 2003,  motor vznětový, výkon 67 kW, registrační značka 3T9 3663

KSOS 39 INS 19607/2018 – dlužník Libor Heinz

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802