Prodej nemovitého a movitého majetku

Nemovitý majetek

MSPH 79 INS 24836/2020

Byt v Praze, Vršovicích – bytová jednotka č. 1003/16 v budově č.p. 1003 na pozemku p.č. 1171/1, spoluvlastnický podíl id 42/1297 k budově č.p. 1003 a pozemku p.č. 1171/1, vše zapsané na LV č. 2565 a 1291 pro obec Praha, katastrální území Vršovice.

Jedná se o jednotku o dispozici 1+1 a podlahové ploše 42,4 m2 nacházející se v 3. patře bytového domu.

MSPH 79 INS 24836/2020 – dlužnice Dana Kubíková

KSPH 62 INS 11494/2019

Prodej pozemků v Čáslavi –  Pozemek p.č. St. 3135, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650; Pozemek p.č. St. 3156, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba jiného vlastníka: bez čp/če, jiná st., LV 650. Zapsáno k.ú.  pro Středočeský kraj, kp Kutná Hora, na LV 2644 pro obec a k.ú. Čáslav

KSPH 62 INS 11494/2019 – Josef  Alena Svobodovi

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích

Prodej id. ¼ pozemků ve Vémyslicích –  Pozemek p.č. St. 226, zastavěná plocha a nádvoří,  Pozemek p.č. 1506/1, ostatní plocha. Vedeno kú pro Jihomoravský kraj, kp Znojmo na LV 621 pro obec a k.ú. Vémyslice; podíl 1/4

 

KSBR 32 INS 29941/2015

Prodej id. 2/12 pozemku ve Velkých Pavlovicích – pozemek  parcela č. 8242, orná půda o výměře 2998 m², zapsaného na LV č. 2045 pro obec a k.ú. Velké Pavlovice

KSBR 32 INS 29941/2015 – dlužnice Andrea Veverková

KSBR 32 INS 29941/2015

Prodej id. 1/2 domu s pozemky v centru města Morkovice – Slížany (vedle budovy městského úřadu) – Id. 1/2 pozemku parcela č. 172/6, ostatní plocha o výměře 4m², pozemku p.č. 174/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 764 m², součástí pozemku je stavba, bydlení, č.p. 114, stavba stojí na pozemku p.č. 174/1, pozemku p.č. 175/1, zahrada o výměře 1169 m² a pozemku p.č. 175/3, zahrada o výměře 133 m², vše zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 2273 pro obec Morkovice – Slížany a k.ú. Morkovice.
Předpoklad současného uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s dlužnicí na koupi druhé ideální poloviny nemovitostí.

KSBR 32 INS 29941/2015 – dlužnice Andrea Veverková

KSBR 26 INS 19246/2019

Prodej rodinného domu s pozemky v Tvarožné – pozemek p.č. 252, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Tvarožná, č.p. 93, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: 252 vše zapsáno na LV 940 pro obec a k.ú. Tvarožná; pozemek p.č. 253, zahrada, vše zapsáno na LV 940 pro obec a k.ú. Tvarožná  .

KSBR 26 INS 19246/2019 – dlužníci Josef a Vlasta Rafajovi

Prodej movitého majetku

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802