Právní služby

Obchodní právo

 • Sepisování obchodních smluv
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů soudní cestou
 • Zakládání a změny obchodních společností, převody obchodních podílů, změny společenských smluv a stanov, zrušení a zánik obchodních společností
 • Zastupování u soudů ve shora uvedených věcech

Občanské právo

 • Sepisování smluv mezi občany, např. Smlouvy kupní, o dílo, nájemní apod.
 • Kompletní právní služby v souvislosti s převody nemovitostí včetně zřizování zástavních práv, věcných břemen vč. zastupování u příslušného Katastrálního úřadu
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Zastupování u soudů ve shora uvedených věcech

Pracovní právo

 • Sepisování pracovních smluv, dohod a jiných pracovněprávních dokumentů
 • Příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Zastupování před soudem v pracovněprávních sporech

Trestní právo

 • Zastupování a obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

Rodinné právo

 • Poskytování právních služeb v souvislosti s rozvodem manželství - dohodové i sporné rozvody
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
 • Výživné zletilých dětí a na manžele
 • Vypořádání společného jmění manželůu

Insolvenční právo

 • Sepisování insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení
 • Sepisování příhlášek pohledávek
 • Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech

Advokátní úschova a ověřování podpisů

 • Úschova finančních prostředků
 • Úřední ověření podpisu na vlastních a cizích listinách

Prodej majetku v insolvenčním řízení

 • Prodej nemovitého majetku
 • Prodej movitého majetku

Užitečné odkazy

Máte zájem o konzultaci
Požádejte si o ni

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je

Advokátní kancelář
JUDr. Alena Pšejová, Ph.D.

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.
IČO: 66235090 | DIČ: CZ6351190802