JUDr. Alena PŠEJOVÁ, Ph. D.

Kancelář insolvenční správkyně
Advokátní kancelář Kroměříž

Advokátní kancelář

Profil

JUDr. Alena Pšejová, Ph.D. je absolventkou právnické faktulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončila v roce 1990. V roce 1996 na právnické faktultě Masarykovy univerzity v Brně absolvovala postgraduální studium v oboru obchodní právo.

Od roku 1996 je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory pod evidenčním číslem 8449. Od roku 2002 je zapsána v seznamu správců konkurzní podstaty a od roku 2010 v seznamu insolvenčních správců.

Advokátní kancelář JUDr. Aleny Pšejové, Ph.D. poskytuje klientům právní služby zejména v oblastech obchodního, občanského, trestního, pracovního a rodinného práva.

Poslední aktualizace dne: 26.5.2017

© Ing. Petr Kunčar 2013-2017: info@kuncarpetr.cz